Υπηρεσίες

Αρχική  >  Υπηρεσίες

A A+ MailΜπορούμε να εκπληρώσουμε τον παραδοσιακό ρόλο του χρηματοοικονομικού διευθυντή που παρέχει τρέχουσες εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές και φοροτεχνικές συμβουλές. Αυτή είναι η τέλεια λύση για επιχειρήσεις που δε χρειάζονται εσωτερικό πτυχιούχο λογιστή πλήρους απασχόλησης.

Δουλεύουμε ειδικά για να ικανοποιούμε τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες μας μπορεί να συμπεριλαμβάνουν:


Εταιρικό Δίκαιο • Ίδρυση, Μεταβολή και Παύση εταιρειών (ΕΕ, ΟΕ, Ελευθ.Επαγελ., ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
 • Υποβολή ετήσιων στοιχείων στη νομαρχία.
 • Τροποποιήσεις καταστατικού.
 • Τήρηση πρακτικών Δ.Σ (Διοικητικού Συμβουλίου) και Γ.Σ (Γενικών Συνελεύσεων).
 • Κατάθεση εταιρικών μεταβολών στη νομαρχία.
 • Δημοσίευση ετήσιων ισολογισμών.
- Προσφέρουμε συμβουλές γενικού νομικού περιεχομένου σε εταιρείες σε συνεργασία με εξωτερικούς δικηγόρους.


Λογιστικές Υπηρεσίες • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών στις επιχειρήσεις σας ή στα γραφεία μας.
 • Οργάνωση και Επίβλεψη λογιστηρίων.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
 • Υποστήριξη και επίλυση θεμάτων για την ορθή λειτουργία του Λογιστηρίου


Διαχείριση Μισθοδοσίας και Εργατικά Θέματα • Μηχανογραφημένη μισθοδοσία.
 • Προσλήψεις και αποχωρήσεις.
 • Υποστήριξη ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία.
 • Αποστολή μηχανογραφημένων ΑΠΔ ΙΚΑ.
 • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους.


Φορολογικά • Ετήσια υποβολή δήλωσης φορολογίας (Ε1, Ε2, Ε3, Ε9).
 • Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α και Εκκαθαριστικής.
 • Υποβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, Ε9 και υπολογισμός αντικειμενικών αξίων ακινήτων.
 • Υποβολή Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Συμφωνίες Πελατών και Προμηθευτών.
 • Μηνιαία και διμηνιαία υποβολή λοιπών παρακρατούμενων φόρων και οριστικής δήλωσης αυτών στο τέλος του χρόνου.
 • Έναρξη και κλείσιμο εταιρείας (φορολογικά θέματα).
 • Φορολογικοί διακανονισμοί (Ρυθμίσεις).
 • Φόροι μεταβίβασης και κεφαλαίων.
 • Φορολογική επίβλεψη και συμβουλές.
 • Έκδοση πιστοποιητικών φορολογικού ελέγχου σε συνεργασία με Ορκωτούς Ελεγκτές.


Οργάνωση Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομικά • Σύνταξη μελετών Βιωσιμότητας (με ενημέρωση τρέχουν και προηγούμενων έτη, προβλέψεις για μελλοντική πορεία).
 • Παρακολούθηση ταμειακών εισροών – εκροών.
 • Κοστολόγηση.
 • Οργάνωση Μηχανογραφημένης Αποθήκης.
 • Οργάνωση Εμπορικού κυκλώματος Μηχανογράφησης.
 • Σύνταξη Προϋπολογισμών και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε μηναία βάση.
 • Χρηματοδότηση Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ).